Koulumuistoja Juorkunasta
Kuvat Liisa Kortin arkistosta.